Skip Navigation Linksdefault

Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho on vuonna 2001 perustettu ympäristötekniikan suunnittelutoimisto.

Yrityksen toimialana ovat erityisesti vesistösuunnittelu ja -kunnostukset, hydrologiset laskelmat ja mitoitukset, tulvakartat,
haja-asutuksen jätevesien käsittely ja koulutus, ympäristö- ja luontoselvitykset, ympäristölupahakemusten valmistelu sekä
ympäristön tutkimus ja seuranta.